Stávka 27. 11. 2023

Vážení rodiče,

dovolte nám, abychom Vás informovali o našem rozhodnutí připojit se ke stávce zaměstnanců škol a školských zařízení, která se uskuteční

v pondělí 27. 11. 2023 .

I MY, ZAMĚSTNANCI MASARYKOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY, HRADEC KRÁLOVÉ – PLOTIŠTĚ SE PŘIPOJUJEME KE STÁVCE.

Celá škola, včetně mateřské školy, tak bude celý den zavřená, školní jídelna nebude vydávat obědy. Víme, že toto rozhodnutí Vám způsobí nemalé problémy, ale bojujeme tady za Vaše děti, za jejich podmínky ve vyučování a ve škole vůbec. Již delší dobu jsou ze strany ministerstva opomíjeni například nepedagogičtí zaměstnanci, kteří slyší vždy jen sliby, přitom jejich platové ohodnocení je již dávno nedostatečné a je na hranici minimální mzdy.

Nově se ministerstvo rozhodlo šetřit i na množství odučených hodin, které by dle návrhu MŠMT na naší škole znamenalo snížení množství dělených hodin. Je to cesta zpět, kterou nechceme dopustit, protože víme, že se nejvíce podepíše na našich dětech, žácích a studentech.

Již dnes těžko hledáme nepedagogické pracovníky do školství, uklízečky, školníky, údržbáře, kuchaře. Za jejich současné mzdy by mnoho občanů v naší republice nevstávalo do práce. Jejich práce není lehká, přesto ji dělají pro naše děti rádi. Za to všechno minimální mzda!???

Důvody, které nás vedou ke stávce:

• Pokles počtu hodin věnovaných výuce

• Omezení dělení tříd na skupiny

• Zvyšování počtu žáků ve třídách

• Omezování volitelných předmětů

• Snížení finančních prostředků na asistenty pedagoga

• Omezení finančních prostředků na pořizování pomůcek pro vzdělávání

• Výrazné snížení mzdových prostředků pro nepedagogické pracovníky (zaměstnance školní jídelny, uklízečky a další)

Pevně věřím, že chápete, že nám jde opravdu o budoucnost školství a podpoříte nás v naší snaze.

S přáním všeho dobrého

PaedDr. Ilona Hojná

Vánoční focení

Nabízíme možnost vánočního focení, které proběhne dne 24. 11. 2023. Váš případný zájem o focení prosím nahlaste své paní učitelce třídní (panu učiteli).

Nabídka Vánoce 2023:

3x foto 10×15 za 250,- každá další sada – kopie za 125,-

možno dokoupit kalendáře foto 20×30 za 65,-

magnet na lednici 10×15 za 35,- a 15×21 za 55,-

Strašidelné dopoledne

Poslední říjnový den se žáci 2. třídy přestrojili do nejrůznějších masek a prožili tak celé dopoledne v duchu Halloweenu. Plnili strašidelné úkoly, obstáli ve čtení, psaní, počítání i zpěvu a tanci o strašidlech. Celé dopoledne strašně rychle uteklo a děti si ho společně s paní učitelkou Jitkou Studničkovou náramně užily.

Lyžařský výcvik

Přihláška zde – vyplňte do 30.11.2023

Vedoucí kurzu: Mgr. Václav Machač

Výcvik je určen pro žáky 2. st. ZŠ, přednost mají žáci 7. a 8. ročníku

Termín: 5. – 9.2.2024

Místo: Bedřichovka v Orlických Horách

Výcvik jízdy na lyžích nebo snowboardu a výcvik běžeckého lyžování

S sebou:

lyže nebo snowboard, běžky

Případné zapůjčení lyžařského vybavení přímo na Bedřichovce nahlaste společně s přihlášením dítěte na akci v přihlášce v okně „Další sdělení“.

Cena:

ubytování s plnou penzí: 2900,- Kč. SPLATNÉ DO 30.11.2023

vleky: 1360,- Kč. SPLATNÉ DO 26.1.2024

doprava: bude vyúčtována po akci SPLATNÉ PO VYÚČTOVÁNÍ

Platbu vleků je možné provést v jedné platbě s ubytováním ve výši 4260,-Kč do 30.11.2023.

Platby: Číslo účtu: 27-1993470297/0100, VS : 600

Podrobné informace obdrží účastníci v lednu 2024.

Přihláška zde – vyplňte do 30.11.2023

Exkurze na střelnici Radostov

V pondělí 18. 9. se čtvrté oddělení školní družiny s paní vychovatelkou Janou Novotnou zúčastnilo exkurze na střelnici v obci Radostov. Všechny děti si zastřílely ze vzduchovky na terče. Všem se jejich výkon velmi vydařil. Děkujeme rodičům, kteří zajistili návštěvu střelnice a výborné pohoštění pro všechny děti.

Návštěva na SOŠ Vocelova

V pátek si naši žáci z 9. třídy přivezli pohár z akce „Den pro vás“, kterou organizovala Střední odborná škola a Střední odborné učiliště v Hradci Králové. Den si užili a k tomu se ještě umístili na krásném 3. místě. Gratulujeme!

Divadlo Drak

Druhý stupeň naší školy shlédl představení Poslední trik Georgese Mélièse v divadle Drak.