Návrat 1. a 2. tříd do školy

Ve středu 18. 11. 2020 začíná výuka pro žáky prvních a druhých tříd na naší škole. Distanční vyučování pro tyto ročníky končí. Výuka bude probíhat podle rozvrhu. Všichni žáci jsou povinni nosit ve všech prostorách školy roušky.

Oběd bude vydáván po vyučování. Vzhledem k tomu, že se musí třídy ve školní jídelně prostřídat a musíme dodržovat zvýšená hygienická opatření, prosíme rodiče o trpělivost při vyzvedávání žáků.

Výuka od pondělí 2.11.2020

Vzhledem k současné situaci bude výuka na naší škole pokračovat distanční formou podle rozvrhu. Rozvrh pro žáky prvních tříd a třetí třídy bude upraven a zveřejněn.

Dne 5. 11. 2020 se měly konat schůzky SRPŠ. Termín bude posunut na pozdější termín a včas budete informováni o konání schůzek.

Organizace výuky od 14. 10. 2020

Vzhledem k vládním opatřením je od 14. 10. 2020 zavedena distanční výuka pro oba stupně základní školy. Distanční výuka bude probíhat dle nového rozvrhu. Rozvrh naleznete ZDE.

Rozvrh hodin je zároveň zadán v kalendáři MS Teams, kde se budete na jednotlivé hodiny připojovat.

Komunikačním a výukovým kanálem jsou výhradně MS Teams.

Výuka je povinná, nepřítomnost je nutné omlouvat běžným způsobem třídnímu učiteli.

Všechny obědy jsou automaticky odhlášeny.

V případě technických problémů kontaktujte třídní učitele.

22. 10. 2020 výuka probíhat nebude z důvodu odstávky elektrické energie.

Provoz jídelny od 12. 10. 2020

Žákům na distanční výuce budou obědy vydávány v době 11:15- 11:30. Do jídlonosičů se obědy vydávat nemohou.

Organizace začátku školního roku 2020-21

Vzhledem k hygienickým nařízením je nutné, aby všichni dospělí, kteří vstupují do budovy školy, měli nasazenou roušku. Nařízení se netýká žáků a zaměstnanců školy.

Úterý 1. 9. 2020  – slavnostní zahájení školního roku 2020 – 2021 před budovou školy, ukončení výuky v 8.45 hod.

Středa 2. 9. 2020 – výuka na prvním stupni do 11.40 hod, na druhém stupni do 12.30, třídnické práce.

Čtvrtek 3. 9. 2020 – výuka na prvním stupni do 11.40 hod, na druhém stupni do 12.30, třídnické práce, třída je s třídním učitelem/učitelkou.

Pátek 4. 9. 2020 – výuka dle rozvrhu, 1. stupeň končí v 11.40, 2. stupeň končí ve 12.30.

Důležitá informace: na měsíc září je nutné si obědy přihlásit. Nejsou přihlášeny automaticky.